TC BIM MỸ (Be-Amusa 810WWP) 100G

TC BIM MỸ (Be-Amusa 810WWP) 100G

CỨNG THÂN DÀY LÁ – LÁ ĐÒNG BỀN MÀU

FENO TC + KASU TC (BN-FEPRO + KASUGACIN)

FENO TC + KASU TC (BN-FEPRO + KASUGACIN)

SẠCH NẤM, HẾT KHUẨN - DƯỠNG CÂY XANH KHỎE

TC MILGOLD (BP DIMILGOLD 720WP) 1kg

TC MILGOLD (BP DIMILGOLD 720WP) 1kg

SẠCH BỆNH TỐT CÂY - LÁ XANH BÔNG SÁNG

TC STAR TOP 250ML (ASMILTATOP SUPER 400SC)

TC STAR TOP 250ML (ASMILTATOP SUPER 400SC)

LÁ XANH SÁNG HẠT - MÙA  VÀNG BỘI THU

YOUTUP TOÀN CẦU 250EC 240ml

YOUTUP TOÀN CẦU 250EC 240ml

SẠCH NẤM KHỎE CÂY - KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG

TC HEXA THỤY SĨ (HECONA 10SC) 1000ml

TC HEXA THỤY SĨ (HECONA 10SC) 1000ml

DƯỠNG CÂY XANH LÁ - SẠCH NẤM KHỎE CÂY

 

FENOXA SUPER 200SC 400ml

FENOXA SUPER 200SC 400ml

MẠNH NHƯ BÒ ÚC - HÚC BAY NẤM BỆNH

TC ÁO GIÁP KẼM (YOSHINO 70WP) 1kg

TC ÁO GIÁP KẼM (YOSHINO 70WP) 1kg

BẢO VỆ CÂY TRỒNG BẰNG ÁO GIÁP KẼM

TC MAXTOP (CYAT 525WG) 120g

TC MAXTOP (CYAT 525WG) 120g

ĐỈNH CAO CHO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG

TC TOP (MITOP ONE 390SC) 250ml

TC TOP (MITOP ONE 390SC) 250ml

LÚA SÁNG HẠT MẨY - LÁ ĐÒNG XANH BỀN

DIỆT NẤM  + TRỪ KHUẨN (Westminster + Fukuda)

DIỆT NẤM + TRỪ KHUẨN (Westminster + Fukuda)

CẶP ĐÔI SONG SÁT – DIỆT NẤM TRỪ KHUẨN 

SIÊU NẤM + SIÊU KHUẨN (WESTMINSTER + KASUGACIN)

SIÊU NẤM + SIÊU KHUẨN (WESTMINSTER + KASUGACIN)

CẶP CHAI SIÊU VIỆT: BẢO VỆ TOÀN DIỆN - ĐỒNG XANH LÚA KHỎE

NẤM TOÀN CẦU + KHUẨN TOÀN CẦU (WESTMINSTER + ELCARIN)

NẤM TOÀN CẦU + KHUẨN TOÀN CẦU (WESTMINSTER + ELCARIN)

CẶP CHAI NẤM KHUẨN: BẢO VỆ TOÀN DIỆN - ĐỒNG XANH LÚA KHỎE

KHUẨN TOÀN CẦU 0.5SL 250ML (ELCARIN)

KHUẨN TOÀN CẦU 0.5SL 250ML (ELCARIN)

 

ĐẲNG CẤP TRỪ KHUẨN - LÚA KHỎE ĐỒNG XANH

NẤM TOÀN CẦU 250SC 250ML (WESTMINSTER)

NẤM TOÀN CẦU 250SC 250ML (WESTMINSTER)

BẢN LĨNH TRỪ NẤM - NGĂN CẤM ĐẠO ÔN

KHUẨN TOÀN CẦU 50SC 250ML

KHUẨN TOÀN CẦU 50SC 250ML

KHUẨN TOÀN CẦU - CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

VK LASSTOP 425SC 250ML

VK LASSTOP 425SC 250ML

SIÊU ĐẬM ĐĂC - HÃY SỬ DỤNG VÀ SO SÁNH

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

 

CẶP ĐÔI HÀNG HIỆU - TRIỆU TRIỆU NGƯỜI MÊ

HATSU 86WP 20GAM

HATSU 86WP 20GAM

HATSU - ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

NẤM KHUẨN TOÀN CẦU 400SC 250ML

NẤM KHUẨN TOÀN CẦU 400SC 250ML

HẾT SẠCH NẤM BỆNH - KHÔNG LO VI KHUẨN

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

CÓ VK + SA - LO CHI BỆNH HẠI

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT, ĐẠO ÔN LÚA

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

KHÔ NHANH VẾT BỆNH, CHO LÁ XANH TƯƠI

GLOBAL TOP 425SC 250ML

GLOBAL TOP 425SC 250ML

GLOBAL TOP - CÂY LÚA XANH TỐT

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

CÓ NA + SA: NÔNG GIA SUNG TÚC

 VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

 CÓ VK LASSTOP + STAR SUPER - NẤM BỆNH TRÁNH XA


CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TOÀN CẦU

0938 455 558
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0938 455 558