NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

yes CÓ NA + SA - NÔNG GIA SUNG TÚC

 VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

 yes CÓ VK LASSTOP + STAR SUPER - NẤM BỆNH TRÁNH XA

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

 

yes NATOFULL + STAR SUPER - "CẶP ĐÔI HÀNG HIỆU - TRIỆU TRIỆU NGƯỜI MÊ"

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

yes SIÊU NẤM + SIÊU KHUẨN - KHÔ NHANH VẾT BỆNH, CHO LÁ XANH TƯƠI

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

yes CẶP ĐÔI AH + SH - ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT, ĐẠO ÔN LÚA

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

yes CÓ VK + SA - LO CHI BỆNH HẠI


CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TOÀN CẦU

0938 455 558
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0938 455 558