FENO TC + KASU TC (BN-FEPRO + KASUGACIN)

FENO TC + KASU TC (BN-FEPRO + KASUGACIN)

SẠCH NẤM, HẾT KHUẨN - DƯỠNG CÂY XANH KHỎE

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

 

CẶP ĐÔI HÀNG HIỆU - TRIỆU TRIỆU NGƯỜI MÊ

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

CÓ VK + SA - LO CHI BỆNH HẠI

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT, ĐẠO ÔN LÚA

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

KHÔ NHANH VẾT BỆNH, CHO LÁ XANH TƯƠI

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

CÓ NA + SA: NÔNG GIA SUNG TÚC

 VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

 CÓ VK LASSTOP + STAR SUPER - NẤM BỆNH TRÁNH XA


CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TOÀN CẦU

0938 455 558
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0938 455 558