THUỐC TRỪ CỎ LINCHOR 100EC

THUỐC TRỪ CỎ LINCHOR 100EC

PHUN 1 LẦN SẠCH SẠCH NGAY CỎ DẠI

SIÊU NẤM + SIÊU KHUẨN (WESTMINSTER + KASUGACIN)

SIÊU NẤM + SIÊU KHUẨN (WESTMINSTER + KASUGACIN)

CẶP CHAI SIÊU VIỆT: BẢO VỆ TOÀN DIỆN - ĐỒNG XANH LÚA KHỎE

NẤM TOÀN CẦU + KHUẨN TOÀN CẦU (WESTMINSTER + ELCARIN)

NẤM TOÀN CẦU + KHUẨN TOÀN CẦU (WESTMINSTER + ELCARIN)

CẶP CHAI NẤM KHUẨN: BẢO VỆ TOÀN DIỆN - ĐỒNG XANH LÚA KHỎE

KHUẨN TOÀN CẦU 0.5SL 250ML (ELCARIN)

KHUẨN TOÀN CẦU 0.5SL 250ML (ELCARIN)

 

ĐẲNG CẤP TRỪ KHUẨN - LÚA KHỎE ĐỒNG XANH

NẤM TOÀN CẦU 250SC 250ML (WESTMINSTER)

NẤM TOÀN CẦU 250SC 250ML (WESTMINSTER)

BẢN LĨNH TRỪ NẤM - ĐẤM BAY ĐẠO ÔN

JAVIVIL 50SC + NICLOSAT 4SL

JAVIVIL 50SC + NICLOSAT 4SL

CẶP ĐÔI SONG SÁT – ĐÁNH TAN ĐẠO ÔN VI KHUẨN 

GÓI TRỪ SÂU A – E (ALEX 50WG + ACPLANT 20WG).

GÓI TRỪ SÂU A – E (ALEX 50WG + ACPLANT 20WG).

CẶP ĐÔI SONG SÁT – DIỆT SÂU TRỪ NHỆN

VOTE 34.2SC 100ML

VOTE 34.2SC 100ML

VOTE – TÁC ĐỘNG KÉP – TIÊU DIỆT GỌN

KHUẨN TOÀN CẦU 50SC 250ML

KHUẨN TOÀN CẦU 50SC 250ML

yes KHUẨN TOÀN CẦU - CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU

A RẦY 600WG 25GAM

A RẦY 600WG 25GAM

yes A RẦY - MẠNH NHƯ CƠN LỐC , QUÉT SẠCH RẦY NÂU

A SÂU 50WG 15GAM

A SÂU 50WG 15GAM

yes A SÂU - ĐỒNG KHÔNG CÒN SÂU

NẤM KHUẨN TOÀN CẦU 400SC 250ML

NẤM KHUẨN TOÀN CẦU 400SC 250ML

"NẤM KHUẨN TOÀN CẦU" - HẾT SẠCH NẤM BỆNH-KHÔNG LO VI KHUẨN

GLOBAL TOP 425SC 250ML

GLOBAL TOP 425SC 250ML

yes GLOBAL TOP - CÂY LÚA XANH TỐT

KAGAMI 50GAM

KAGAMI 50GAM

yes KAGAMI - ĐẺ NHÁNH, RA RỄ MẠNH, MẬP ĐÒNG, TRỔ ĐỒNG LOẠT

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

NA 525SE 35mL - SA 20SL 50mL

yes CÓ NA + SA - NÔNG GIA SUNG TÚC

 VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

VK LASSTOP 425SC 25ML - STAR SUPER 20SL 50ML

 yes CÓ VK LASSTOP + STAR SUPER - NẤM BỆNH TRÁNH XA

K40 GOLD 25GAM

K40 GOLD 25GAM

 

yes K40 GOLD - HẠT VÀNG, SÁNG HẠT, LÁ ĐÒNG XANH BỀN

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

NATOFULL 525SE 35mL - STAR SUPER 10SC 50mL

 

yes NATOFULL + STAR SUPER - "CẶP ĐÔI HÀNG HIỆU - TRIỆU TRIỆU NGƯỜI MÊ"

ROCA 33GAM

ROCA 33GAM

yes ROCA - NĂNG LƯỢNG HOẠT HÓA, TẠO HẠT, DƯỠNG HẠT

SASUKA 33GAM

SASUKA 33GAM

yes SASUKA - NĂNG LƯỢNG TẠO HẠT

VK LASSTOP 425SC 250ML

VK LASSTOP 425SC 250ML

yes VK.LASSTOP - HÃY SỬ DỤNG VÀ SO SÁNH

INARI 300EC 120ML

INARI 300EC 120ML

yes INARI - KHÔNG LO SÂU/NHỆN HẠI LÚA

NAKAWA 50GAM

NAKAWA 50GAM

yes NAKAWA - ĐẺ NHÁNH, RA RỄ MẠNH, MẬP ĐÒNG, TRỔ ĐỒNG LOẠT

HATSU 86WP 20GAM

HATSU 86WP 20GAM

yes HATSU - ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN CỔ BÔNG

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

SIÊU NẤM 525SE 35ML- SIÊU KHUẨN 20SL 50ML

yes SIÊU NẤM + SIÊU KHUẨN - KHÔ NHANH VẾT BỆNH, CHO LÁ XANH TƯƠI

RẦY TOÀN CẦU 80WP 15GAM

RẦY TOÀN CẦU 80WP 15GAM

yes RẦY TOÀN CẦU - BÍ KÍP DIỆT RẦY

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

AH 20SL 50ML - SH 425SC 30ML

yes CẶP ĐÔI AH + SH - ĐẶC TRỊ LEM LÉP HẠT, ĐẠO ÔN LÚA

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

VK 425SC 25ML - SA 20SL 50ML

yes CÓ VK + SA - LO CHI BỆNH HẠI

K40 EXTRA  25GAM

K40 EXTRA 25GAM

yes K40 EXTRA - CHUYÊN TẠO HẠT, DƯỠNG HẠT


CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC TOÀN CẦU

0938 455 558
Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0938 455 558